Konsep Keadilan Didalam Al-Quran


al-quran-1Tidak dapat dinafikan, al-Quran meningkatkan aspek keadilan dalam kehidupan manusia, baik secara kolektif mahupun individual. Oleh hal yang demikian, dengan mudah kita dihinggapi semacam rasa cepat berpuas hati sebagai peribadi-peribadi Muslim dengan penemuan yang diperolehi secara mudah itu. Sebagai hasil lanjutan daripada rasa puas hati itu, lalu muncul idealisme terhadap al-Quran sebagai sumber pemikiran paling baik tentang keadilan. Kebetulan persepsi seperti itu selaras dengan doktrin keimanan Islam sendiri mengenai Allah s.w.t sebagai Tuhan Yang Maha Adil. Bukankah kalau Allah s.w.t sebagai sumber keadilan itu sendiri, lalu sudah sewajarnyanya al-Quran yang mengandungi firman-Nya (kalamullah) juga menjadi sumber pemikiran tentang keadilan?

Cara berfikir induktif seperti itu memang memadai bagi mereka yang biasa berfikir sederhana tentang kehidupan, dan cenderung menilai refleksi filosofi yang sangat kompleks dan rumit. Mengapakah kita perlu bersusah payah mencari pemikiran dengan kompleksiti yang begitu tinggi tentang keadilan? Bukankah lebih baik apa yang ada itu saja segera diwujudkan dalam kenyataan hidup golongan Muslim secara menyeluruh? Bukankah refleksi yang lebih jauh hanya akan menimbulkan kesukaran belaka? ‘Kecenderungan praktis’ tersebut memang sudah kuat terasa dalam wawasan teologi golongan sarjana Muslim sejak lapan abad terakhir ini. Sepintas lalu kecenderungan seperti itu memang kelihatan menarik.

Mutakhir, bangsa-bangsa di dunia di kalangan Muslim sedang dilanda masalah ketidakadilan dalam ukuran yang rencam. Demikian juga persaingan sengit antara Islam sebagai fahaman tentang kehidupan, terlepas daripada hakikatnya sebagai ideologi atau bukan, dan fahaman-fahaman besar lain di dunia ini, terutama ideologi-ideologi besar seperti sosialisme, komunisme, nasionalisme dan liberalisme. Bagaimanapun, sebenarnya kecenderungan seperti itu adalah suatu pelarian yang tidak akan menyelesaikan masalah. Menyurutkan sebuah kerumitan menjadi masalah yang disederhanakan, justeru akan menambah parah keadaan. Kaum Muslim akan semakin menjauhi usaha mencari kebenaran yang hakiki dan berdaya guna untuk jangka masa panjang, dan merasa puas apa yang ada di hadapan mereka.

Ketika Marxisme berhadapan kepada masalah penjagaan atau pembelaan hak-hak masyarakat, dan dihadapkan pula dengan kekuatan kuasa masyarakat untuk memiliki alat-alat pengeluaran, pemikir komunis mengabaikan perbahasan masalah itu dengan mengalihkan pandangan kepada usaha menekankan slogan ‘demokrasi sosial’ sebagai usaha untuk menyederhanakan permasalahan.

Rendahnya produktiviti individu sebagai akibat langsung daripada hilangnya kebebasan individu daripada kalangan warga masyarakat yang sudah berwatak kronik, akhirnya memaksa parti-parti komunis untuk melakukan rombakan menyeluruh seperti diakibatkan oleh perestroika dan glasnost di Rusia (Soviet Union) beberapa waktu lalu. Tilikan terhadap pengalaman orang lain itu mengharuskan kita untuk juga meninjau masalah keadilan dalam pandangan Islam secara lebih cermat dan mendasar. Kalaupun ada persoalan, bahkan yang paling rumit sekalipun, haruslah diangkat ke permukaan dan selanjutnya dijadikan bahan kajian mendalam untuk pengembangan wawasan kemasyarakatan Islam yang lebih relevan dengan perkembangan kehidupan umat manusia pada masa-masa mendatang.

Pelbagai masalah asas yang sama akan dihadapi juga oleh fahaman yang dikembangkan Islam, juga akan berhadapan kepada nasib yang sama dengan yang menentang komunisme, jika tidak dari sekarang dirumuskan pengembangannya secara baik dan menyeluruh, bukankah hanya melalui jalan pintas belaka. Pembahasan berikut akan cuba mengenali (itemize) beberapa aspek yang harus dijawab oleh Islam tentang wawasan keadilan sebagaimana terkandung di dalam al-Quran. Pertama sekali perlu usaha untuk mengenal wawasan yang ada, kemudian dicuba pula untuk menghadapkannya kepada keadaan dan keperluan nyata yang sedang dihadapi oleh umat manusia. Jika dengan cara ini akan menjadi jelas kepada kita tentang hal-hal pokok dan pandangan kasar daripada apa yang harus dilakukan selanjutnya, tercapailah sudah apa yang ‘terbuku’ di dalam hati.

Pengertian keadilan

Al-Quran menggunakan pengertian yang berbeza-beza bagi kata atau istilah yang bersangkut-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata ‘adl. Kata-kata sinonim seperti qisth, hukm dan sebagainya digunakan oleh al-Quran dalam pengertian keadilan. Sedangkan kata ‘adl dalam berbagai-bagai bentuk pengertian dan penggunaannya boleh saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (ta’dilu, dalam erti mempersekutukan Tuhan dan ‘adl dalam erti tebusan). Jika dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan di dalam al-Quran dari akar kata ‘adl tersebut, iaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan (‘Hendaknya kamu menghukumi atau mengambil keputusan atas asas keadilan.’).

Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas berkait langsung dengan aspek keadilan, iaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari berkaitnya beberapa pengertian kata ‘adl dengan wawasan atau aspek keadilan secara langsung itu saja, sudah kelihatan dengan jelas betapa kedudukan ‘warna keadilan’ mendapat tempat di dalam al-Quran, sehingga dapat difahami akan sikap kelompok Muktazilah dan Syiah untuk menempatkan keadilan (‘adalah) sebagai salah satu daripada lima prinsip utama al-Mabdi al-Khamsah dalam keyakinan atau akidah mereka.

Kesimpulan di atas juga diperkuatkan dengan pengertian dan dorongan al-Quran agar manusia memenuhi janji, tugas, dan amanat yang dipikulnya, melindungi golongan yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan ‘semangat kesatuan’ secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam segala hal, dan seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai pencapaian yang harus diraih oleh golongan Muslim itu menunjukkan orientasi yang amat kuat akar keadilan di dalam al-Quran. Demikian juga, wawasan keadilan itu tidak hanya dibatasi hanya pada ruang lingkup mikro daripada kehidupan warga masyarakat secara perseorangan atau individu, melainkan juga ruang lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri. Sikap adil tidak hanya dituntut bagi golongan Muslim tetapi juga mereka yang beragama lain. Itu pun tidak hanya dibatasi sikap adil dalam urusan-urusan mereka sahaja, bahkan juga dalam kebebasan mereka untuk mempertahankan keyakinan dan melaksanakan ajaran agama masing-masing.

Apa yang cukup menarik adalah kaitan langsung antara wawasan atau aspek keadilan yang terkandung di dalam al-Quran dengan usaha peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat, terutama mereka yang menderita dan lemah kedudukannya dalam percaturan masyarakat, seperti yatim piatu, golongan miskin, ibu tunggal, wanita hamil atau yang baru saja mengalami perceraian. Juga sanak saudara (dzawil qurba) yang memerlukan pertolongan sebagai salah satu praktikal bentuk keadilan.

Fasa terpenting daripada wawasan keadilan yang dibawakan oleh al-Quran itu adalah sifatnya sebagai perintah agama, bukan sekadar sebagai acuan etika atau dorongan moral belaka. Pelaksanaannya merupakan pemenuhan kewajipan agama, dan dengan demikian akan diperhitungkan dalam amal perbuatan seorang Muslim pada hari perhitungan (yaum al-hisab) kelak. Dengan demikian, wawasan keadilan dalam al-Quran amat mudah diterima sebagai sesuatu yang ideologis, sebagaimana terbukti daripada revolusi yang dibawakan oeh Ayatullah Khomeini di Iran. Sudah tentu dengan bahaya-bahaya yang ditimbulkannya, kerana ternyata dalam sejarah, keadilan ideologi cenderung membuahkan tirani yang mengingkari keadilan tersebut.

Sebab kenyataan penting juga harus dikemukakan dalam hal ini, bahawa sifat asas wawasan keadilan yang dikembangkan oleh al-Quran ternyata bercorak mekanisme, kurang bercorak reflektif. Ini mungkin kerana ‘warna’ dari bentuk konkrit wawasan keadilan itu adalah ‘warna’ hukum agama, sesuatu yang katakan ‘legal-formalistik’.

Permasalahan

Mengenangkan sifat asas wawasan keadilan yang ‘legal-formalistik’ di dalam al-Quran itu, secara langsung kita dapat melihat adanya dua persoalan utama, iaitu keterbatasan visi yang dimiliki wawasan keadilan itu sendiri.

Keterbatasan visi itu dapat dilihat daripada kenyataan bahawa kalau suatu bentuk tindakan telah dilakukan, terpenuhilah sudah kewajiban berlaku adil, walaupun dalam sisi-sisi yang lain wawasan keadilan itu dilanggar. Dapat dikemukakan sebagai contoh, misalnya, seorang suami telah ‘bertindak adil’ jika ‘berbuat adil’ dengan menjaga ketepatan sebahagian menggilir dan memberikan nafkah antara dua orang isteri, tanpa mempersoalkan apakah memiliki dua orang isteri itu sendiri adalah sebuah tindakan yang adil.

Warna ‘kontemporari’ daripada wawasan keadilan yang dibawakan oleh al-Quran itu juga terlihat dalam sederhananya perumusan apa yang dinamakan keadilan itu sendiri. Contohnya, wanita yang diceraikan dalam keadaan hamil berhak memperoleh pembiayaan hingga dia melahirkan anak yang dikandungnya, cukup dengan jumlah tertentu berupa wang atau bahan makanan.

Deretan persoalan fundamental, yang jawapan-jawapannya akan menentukan mampukah atau tidak wawasan keadilan yang terkandung di dalam al-Quran memenuhi keperluan sebuah masyarakat moden pada masa datang. Diperlukan kajian-kajian lebih lanjut tentang peta permasalahan seperti dikemukakan di atas, namun jelas sekali bahawa visi keadilan yang terkandung dalam al-Quran dewasa ini harus direntang sejauh mungkin, kalau diinginkan relevan berjangka masa panjang daripada wawasan itu sendiri.

Jelas, masalahnya lalu menjadi rumit dan memerlukan refleksi filosofi, di samping kejujuran intelektual yang tinggi untuk merungkaikannya secara kolektif. Masalahnya, apakah umat Islam memiliki kejujuran intelektual seperti itu, atau memang sudah tercebur semuanya dalam pelbagai bentuk sloganistik sebagai pelarian yang ‘menyelamatkan diri sendiri dan membiarkan orang lain terus dengan kekeliruan’?

Disunting Oleh: Lokman Hashim, mutiaraislam.wordpress.comSumber: islamhadhari.net

Advertisements

~ oleh Lokman Hashim, Editor - MutiaraIslam Online di Mei 5, 2009.

 
%d bloggers like this: